จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี
สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

"สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

รายการแข่งขัน

นิทรรศการ และกิจกรรม

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9
 • นิทรรศการ “เครื่องปั้น ดินเผา”
 • กิจกรรม Hazard "DUST"
 • นิทรรศการ “anti-pollution body lotion”
 • นิทรรศการ “Bio Material for Sustainable use”
 • กิจกรรม รูป รส กลิ่น สัมผัส "Food Appertizing Science"
 • กิจกรรม อนาคตสดใสไร้ควันบุหรี่
 • กิจกรรม FOOD & FIT สร้างชีวิตให้ Strong
 • นิทรรศการ “เรื่องฝุ่นๆ กับปอดของคุณ”
 • การสาธิตการใช้งานเครื่อง 3D-Printing
 • นิทรรศการงานวิจัย “Waste to Wealth”
 • นิทรรศการ “ดีต่อใจสู้ภัยฝุ่น What the Fog!!”
 • กิจกรรม ถาม-ตอบปัญหาไอที รู้เท่าทันเทคโนโลยี
 • กิจกรรม Interactive Media game
 • กิจกรรมแสดง application วัดค่าฝุ่น PM2.5
 • กิจกรรม Healthy kids
 • กิจกรรม ปิงโกสุขภาพ
 • กิจกรรม สอยดาวตอบคำถามชิงรางวัล
 • กิจกรรมเรียนรู้เรื่องฟัน
 • กิจกรรมสอนน้องแปรงฟันให้ถูกวิธี
 • กิจกรรม “ขี้เฮ๊อะ≠ขี้เยื่อ”
 • นิทรรศการ “Tea & Coffee Agroforestry”
 • นิทรรศการ “Virtual reality”
 • นิทรรศการ “Plant Factory”
 • นิทรรศการ “Bee World”
 • นิทรรศการ “Electroplating”
 • กิจกรรม Pandora Art
 • กิจกรรม Magic Beads
 • กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 • นิทรรศการ “Let’s get healthy”
 • กิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ
  • แสงและสี Newton' s Disc
  • Magic balance
  • มหัศจรรย์แห่งสี
  • ดินน้ำมันลอยน้ำ+ฟองสบู่หรรษา
  • ภูเขาไฟลาวา
  • Wonder pH
  • รถพลังงานลมจากลูกโป่ง
  • บ้านแผ่นดินไหว
 • นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
  • สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย
  • ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
  • กิจกรรมเป่าแก้ว
  • บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • Oregon Health & Science University

จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่วนภูมิภาค