การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน
รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 15 ทีม เท่านั้น
(จำกัดโรงเรียนละ 2 ทีม ต่อระดับชั้น)

รายละเอียดการแข่งขัน

  • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
  • แข่งขัน เวลา 13.00-16.00 น.
  • ณ ห้อง S3 503 และ ห้อง S3 505
  • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 (S3) ชั้น 5

กติกาการแข่งขัน

  • การแข่งขันให้แต่ละทีมช่วยกันแก้ปัญหาทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามโจทย์และเวลา ที่คณะกรรมการกำหนด
  • เกณฑ์การให้คะแนนขึ้นอยู่กับโจทย์ ที่กำหนด
  • คะแนนและการตัดสินจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการประกวด

  • ชนะเลิศ 3,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

ลงทะเบียน