ประกวดการแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน
รับจำนวนจำกัด ระดับชั้นละ 10 ทีม เท่านั้น
(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีม ต่อระดับชั้น)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562
  แข่งขัน เวลา 13.00-17.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2562
  แข่งขัน เวลา 13.00-17.00 น. ณ เวทีกลาง (C1)

กติกาการแข่งขัน

 • ทีมผู้เข้าประกวดสามารถทำส่วนประกอบของชุด แต่งกายมาได้ เช่น แขน ตัวเสื้อ กระโปรง หรือกางเกง ตามที่ออกแบบ หรือสามารถตกแต่งรายละเอียดภายในวันแข่งขัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการทำชุด แต่งกายจากวัสดุเหลือใช้แต่ห้ามประกอบเป็นชุดสมบูรณ์แบบที่พร้อมสำหรับเดินแบบมาจากโรงเรียน
 • ชุดแต่งกายจะต้องมีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
  “เชียงรายไร้หมอกควัน (Chiang Rai Clean Air) หมายถึง ชุดที่ประกวดจะต้องสื่อให้เห็นว่าจะสามารถลดการเผาในพื้นที่เชียงรายได้อย่างไร”
 • ทีมผู้เข้าประกวดต้องส่งตัวแทนในการเดินแบบชุด แต่งกาย พร้อมกับนำเสนอแนวคิดของชุดที่ออกแบบ ทีมละไม่เกิน 3 นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการ
 • มีเวลาในการประกอบชุดแต่งกาย พร้อมทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า และทำผม 1 ชั่วโมง 30 นาทีไม่อนุญาตให้ผู้อื่นที่อยู่ภายนอกทีมช่วยในการแต่งตัว และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งหน้าทำผมมาจากโรงเรียน
 • ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ในเวทีอื่น เข้าร่วมประกวด หากกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ หากทีมใดทำชุดแต่งกายแบบสำเร็จรูปมาจากโรงเรียนโดยไม่ได้มาประดิษฐ์ในวันแข่งขันจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที

เกณฑ์การตัดสิน

 • สวยงาม/สร้างสรรค์/ประณีต
 • ใช้งานได้จริง
 • แนวคิดการออกแบบต้องสื่อให้เห็นว่าช่วยในการลดปัญหาการเผาในที่โล่งแจ้ง
 • ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 • ชุดที่ได้ต้องสุภาพ ไม่ส่อไปในทางอนาจาร

สอบถามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมติดต่อ
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
โทรศัพท์ 08-1663-7756

รางวัลในการประกวดต่อระดับชั้น

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • ขวัญใจมหาชน 1 รางวัล

(ให้ครูผู้ควบคุมเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย เพื่อใช้สำหรับรับเงินรางวัล กรณีได้รับรางวัล)

ลงทะเบียน